IV moodul

Loovus ja hindamine. Kokkuvõte kursusest

I OSA KODUTÖÖD
1. Kodutööde tutvustamine (30 min)

II OSA LOOVUS JA HINDAMINE
2. Loovus ja hindamine  (esitlus, 10 min)
3. Loovuse hindamine (praktiline töö, 20 min)
4. Kuidas anda ainult positiivset tagasisidet? (arutelu, 10 min)

III OSA HINDAMISMUDELID
4. Hindamismudelite tutvustus (esitlus, 10 min)

5. Tutvumine erinevate hindamismudelitega ja arutelu  (praktiline töö, 20 min)
6. Hindamismudeli koostamine loovtöö hindamiseks (praktiline töö, 30 min)

IV OSA KOKKUVÕTE
7. Salapärane kott. Käsi kotti, võta pimesi sealt üks ese ja kirjelda, kuidas see iseloomustab seda kursust. (15 min)
8. Mooduli ja kogu kursuse reflektsiooni lisamine ajateljele (10 min)
9. Ajatelgede tutvustused (10 min)
10. Tagasisideküsitluse täitmine EKISis (ankeet, 10 min)