III moodul

Loovtöö III kooliastmes. Loovtöö esitlemise vahendid.

I OSA KODUTÖÖD
1. Kodutööde tutvustamine (30 min)

II OSA LOOVTÖÖ III KOOLIASTMES
2. Loovtöö riiklikus õppekavas  (esitlus, 10 min).
3. Loovtöö korraldamise juhend (mõistekaart, arutelu, 20 min)
4. Loovtöö korraldamise juhendi näiteid (Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Tallinna Reaalkool, 15 min)
5. Soovitusi ja näiteid loovtöö läbiviimiseks III kooliastmes: http://www.oppekava.ee/index.php/Esileht  (10 min)
6. Milliseid loovtöid saab teha? (arutelu, 10 min)

III OSA LOOVTÖÖ ESITLEMISE VAHENDEID

7. Milliseid vahendeid saab kasutada loovtöö esitlemiseks? (arutelu, 10 min)
8. Pildiesitluste vahend Photo Peach (praktiline töö, 20 min) http://photopeach.com/       juhend
9. Plakatite loomise keskkond Glogster (praktiline töö, 40 min) http://www.glogster.com 
juhend

Lisavahendid:

IV OSA KOKKUVÕTE
10. Kodune töö. Koostada oma kooli loovtöö juhend või võrrelda enda kooli juhendit mõne teise kooli omaga. Lisada Koolielu kogukonda (5 min).
11. Mooduli reflektsiooni lisamine ajateljele (10 min)