II moodul

6 mõttemütsi meetod. Esitlusvahendid

I OSA KODUTÖÖD
1. Kodutööde tutvustamine (30 min)

II OSA 6 MÕTTEMÜTSI MEETOD
2. 6 mõttemütsi meetodi tutvustus (esitlus, 15 min).

Lisalugemist
3. Probleemi lahendamine 6 mõttemütsi meetodi abil. Probleemküsimused „Kuidas õpilastega rohkem arvutiklasse (arvuteid) kasutada?“ või „Kuidas valmistada tundi ette arvutiklassis õpetamiseks?“ (praktiline tegevus, 30 min)

III OSA TÖÖ TULEMUSTE ESITLEMINE
4.  Esitlustarkvara Prezi (juhend), mõistekaart Mindomo (juhend) või veebitahvel Wallwisher (juhend) tutvustamine ja kasutamine (praktiline töö, 40 min)
5.  Rühmatöö vormistamine ühistööna (30 min)
6. Rühmatöö esitlemine (15 min)

IV OSA KOKKUVÕTE
7. Kodune töö. 6 mõttemütsi meetodi kasutamine õpilastega (enda vabalt valitud vahendiga, Koolielu kogukonda lisada probleem ja õpilaste lahendused, 10 min)
8. Mooduli reflektsiooni lisamine ajateljele (10 min)