I moodul

Loovus. Loovuse äratamise meetodid

I OSA  KURSUSLASTEGA TUTVUMINE
1. Koolitajaga tutvumine, kodukord (5 min).
2. Kursuslastega tutvumine (10 min).

II OSA  KURSUSE TUTVUSTUS
3. Ootused kursusele (ajurünnak  http://answergarden.ch/, 10 min).
4. Kursuse tutvustus (loeng, 10 min).

III OSA LOOVUS
5. Mis on loovus? (esitlus, ppt, 15 min).
6. Ajurünnak ”Loovus minu aines” (suuline, 15 min).

IV OSA LOOVUSE ÄRATAMISE MEETODID, ÜHISTÖÖVAHENDID
7. Loovuse äratamise meetodid (praktiline tegevus 20 min).
8. Ühistöövahendid (Tricider või Answer Garden, praktiline töö, 20 min).
Answer Garden – http://answergarden.ch/
juhend – http://koolielu.ee/tools/read/121188
NÄIDE http://answergarden.ch/view/34064
Tricider – http://tricider.com/en/t/
juhend – http://koolielu.ee/tools/read/138240
9. Ajatelg (Dipity või Timetoast, praktiline töö, 25 min).
Dipity – http://www.dipity.com/
juhend – http://neeme.kook.net.ee/ajatelg/index.htm
Timetoasthttp://www.timetoast.com/
juhend – http://koolielu.ee/tools/read/8254
My Histro – http://www.myhistro.com/
juhend – http://koolielu.ee/tools/read/191026

10. Ajatelg kui kursuse e-portfoolio (lisada ootused kursusele ja iga päeva lõpus mooduli reflektsioon, 15 min)

V OSA KOKKUVÕTE
11. Ühinemine Koolielu portaali kogukonnaga, keskkonna tutvustus (10 min)
12. Kodune töö. Kasutada koolis õpilastega ajurünnaku meetodit või ajatelge. Reflekteerida oma kogemust Koolielu kogukonnas (5 min).
13. Mooduli reflektsiooni lisamine ajateljele (10 min)