III moodul

Sisupaketi eXe abil õppematerjali loomine

4 tundi auditoorset tööd + 2 tundi iseseisvat tööd

ruhmatooArutelu kodutöödest

noolSisupaketi (õppematerjali) kavandamine SCATE mudeli abil

noolProgrammi eXeLearninguga tutvustamine

Näited: eXeLearninguga loodud õppematerjalidest
Algõpetus
Hene Binsol
Täishäälikud ja sulghäälik “p” veaohtlike häälikutena
http://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp
Mari Tõnisson
Materjale parandusõppeks
http://www.hiie.tartu.ee/parandusope
Tiiu Vendel
Klassiväline lugemine ”Muumitrollid”
http://koidulag.edu.ee/~vendel/eXe
Matemaatika
Sirje Pihlap
Funktsioonid
http://www.elvag.edu.ee/~pihlap/funktsioonid
Elve Vutt
Hulknurk
http://www.elvag.edu.ee/~elvev/Hulknur
Laine Aluoja
Murrud
http://www.hot.ee/murruke3/
Inglise keel
Katrin Saks
Career
http://koidulag.edu.ee/~katz/Career/
Tiiu Leibur
Christmas time
http://www.koidulag.edu.ee/~leibur/eXe
Ljubov Feklistova
Seven Modern Wonders of the World
http://marika2005.100webspace.net/
Geograafia
Helle Anijärv
Mandrid
http://
www.hiie.tartu.ee/mandrid
Kersti Pajor
Eesti kaart – väinad ja saared
http://elvag.edu.ee/~kerstip/kaart
Kunst
Helle Saue
Kunstiõpetuse harjutusülesanded
http://www.elvag.edu.ee/~saue/kunst
Kodundus
Reet Ollino

Pasta
http://www.elvag.edu.ee/~reet/pasta
Ajalugu
Leili Pukk
Egiptus ja Mesopotaamia
http://
www.hiie.tartu.ee/vanaaeg

noolPraktiline töö koolitaja juhendamisel. Õppematerjali loomine eXega.
Kasutusjuhend (Triin Marandi):
http://uuslepo.it.da.ut.ee/~triinm/exe/exe.html

noolKokkuvõte III moodulist

 

kodutooKODUTÖÖ: Õppematerjali loomine eXe abil ja salvestamine töö failina (.elp).

III MOODULIS SAAVUTATAVAD ÕPIVÄLJUNDID/TULEMUSED:

  • oskab õpiobjekti ja/või veebipõhise õppematerjali kavandamisel arvestada kvaliteedinõuetega;
  • oskab hinnata ja analüüsida e-õppematerjale;
  • teab erinevaid sisupaketi struktueerimise mudeleid;
  • tunneb ja oskab kasutada ühte sisupaketi vahendit;