II moodul

Õppematerjali loomine ja avaldamine Web 2.0 vahenditega

4 tundi auditoorset tööd + 1 tundi iseseisvat tööd

noolÕppematerjali loomine Web 2.0 vahenditega (praktiline töö koolitaja juhendamisel)
Veebikeskkonna valimine ja õpiotstarbelise veebilehe loomine

  GoogleSites http://sites.google.com
(kasutamisjuhend 1, lisa )

  Edicy http://edicypages.com/
(kasutusjuhend)

  Sauropol http://www.sauropol.com
(kasutusjuhend 1, kasutusjuhend 2)

  Weebly http://www.weebly.com
(kasutusjuhend, kasutusjuhend Wikis)

nool

View more presentations from koolimill.
Lisamaterjal:
  • Pildi töötlemine Picnic abil (kasutusjuhend Ingrid Maadvere .pdf)
  • Video lõikamine veebipõhise vahendiga TubeChop

noolKokkuvõte II moodulist

 

kodutooKODUTÖÖ: Õpiotstarbelise kodulehekülje täiendamine

I MOODULIS SAAVUTATAVAD ÕPIVÄLJUNDID/TULEMUSED:

  • oskab iseseisvalt kavandada ja luua veebipõhist õppematerjali;
  • teab WEB 2.0 kasutamise põhimõtteid;
  • oskab omavahel integreerida (vistutada) WEB 2.0 vahendite abil loodud õpiobjekte.