I moodul

Õppematerjali loomine ja disain

4 tundi auditoorset tööd + 1 tund iseseisvat tööd

noolSissejuhatus kursusesse

  • Koolitaja ja kursuslastega tutvumine (tutvumisring)
  • Kursuse sisu ja materjalide lühitututvustus

noolErinevate õpiotstarbeliste veebilehtedega tutvumine

Koolielu portaal: http://www.koolielu.ee (õpiobjektide ait)
E-õppematerjalide repositoorium: http://www.e-ope.ee/repositoorium
Tiigrihüppe Sihtasutuse konkursidel valminud õppematerjalid.
TULETA MEELDE! Kuidas teha Internetis täpseid otsinguid?

noolÕpiotstarbelise veebilehe hindamine

Kvaliteetse õppematerjali HINDAMISMUDEL (autor Varje Tipp, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse haridustehnoloog).

Õpiotstarbelise veebilehe hindamine.
Artikkel “Õpiotstarbeliste veebilhtehe hindamismetoodika
(autor Kaarin Vask, Rakvere Ametikooli haridustehnoloog).

ruhmatooRÜHMATÖÖ
Palun hinnake ühte veebipõhist õppematerjali hindamismudeli abil.

 

noolÕppematerjali loomine ja disain (esitlus.ppt)
Millest alustada?

noolÕppematerjali loomine Web 2.0 vahenditega (tutvustus)

  GoogleSites http://sites.google.com
(kasutamisjuhend 1, lisa, Google vormi kasutusjuhend)
Näited
Anton Hansen Tammsaare
veebiviide: http://sites.google.com/site/ahtammsaare/home
Roomajad veebiviide: http://sites.google.com/site/roomajadanneklass/

  Edicy http://edicypages.com/ (kasutusjuhend)
Ehitusfüüsika veebiviide: http://ehitusfyysika.edicypages.com/

  Sauropol http://www.sauropol.com
(kasutusjuhend 1, kasutusjuhend 2)
Matemaatikatestid veebiviide: http://lainealuoja.sauropol.com/
Õppematerjal veebiviide: http://mammi.sauropol.com/homepage/

  Weebly http://www.weebly.com (kasutusjuhend, kasutusjuhend Wikis)
IKT kasutamine õppimisel ja õpetamisel Türi Gümnaasiumis
veebiviide: http://tyrigymnaasium.weebly.com/
10.klassi matemaatika veebiviide: http://10klass.weebly.com/
Õpilaste loodud õppematerjalid
http://juhendid.weebly.com/
http://oppematerjalid.weebly.com/

*Lisamaterjalid huvilistele!
Huvi korral loe lähemalt “Veebipõhised kodulehed – õppematerjalide loomiseks” siit.
Õppematerjalide loomiseks mõeldud programmide ülevaate leiate
siit.
Milline e-õppematerjal ehk õpiobjekt peab olema, leiate
siit ja sealt.

noolKokkuvõte I moodulist

 

kodutooKODUTÖÖ: Õppeotstarbelise kodulehekülje kavandamine
Õppematerjali kavandamise tööleht (doc), (pdf)

I MOODULIS SAAVUTATAVAD ÕPIVÄLJUNDID/TULEMUSED:

  • oskab õpiobjekti ja/või veebipõhise õppematerjali kavandamisel arvestada kvaliteedinõuetega;
  • oskab hinnata ja analüüsida e-õppematerjale;
  • tunneb erinevaid veebipõhise kodulehe loomise vahendeid;
  • teab Web 2.0 põhimõtteid;
  • oskab luua kasutajakontot ja seda hallata.